Psychoterapia Indywidualna

Wsparcie we wdrożeniu realnych zmian w życiu pacjenta.

Dowiedz się więcej
Psychoterapia Dzieci i Młodzieży

Pomoc w zrozumieniu problemów, z którymi mierzy się młody człowiek.

Dowiedz się więcej
Psychoterapia Par i Małżeństw

Forma terapii dedykowana Parom zmagającym się z trudnościami.

Dowiedz się więcej
Diagnoza ADHD

Stosowany przez nas schemat diagnozy jest sprawdzoną metodą.

Dowiedz się więcej

Nasze wartości

W KP Gabinetach Psychoterapii chcemy pomóc Ci osiągnąć równowagę psychiczną oraz poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Wraz z naszymi psychoterapeutami przemierzysz drogę, która doprowadzi Cię do osiągnięcia celów psychoterapii.

Wykształcenie

Nasz zespół to kompetentni i wykształceni specjaliści. Bardzo ważne jest dla nas ciągle poszerzanie własnych kompetencji, aby zapewnić Ci profesjonalną opiekę w dążeniu do rozwiązania problemów.

Komfort i bezpieczeństwo

Przestrzegamy zasad zawartych w kodeksie etycznym psychologa i psychoterapeuty. Rozumiemy, jak ważna jest odpowiedzialność i poczucie bezpieczeństwa, dlatego zachowujemy tajemnicę zawodową.

Doświadczenie

Prowadziliśmy sesje psychoterapii w szpitalach, poradniach, a także placówkach oświatowych. Dzięki czemu nasze doświadczenie jest poparte pracą z różnymi pacjentami, a przez to również – wprowadzaniem różnych metod i technik.

Poznaj nas lepiej

Zaburzenia psychiczne

Pomagamy w takich trudnościach, jak m.in.:

  • problemy relacyjne
  • zaburzenia osobowości
  • kryzys psychologiczny
  • zaburzenia nastroju
  • zaburzenia lękowe
Trudności w relacjach

Trudności w relacjach

Problemy relacyjne to pewne powtarzalne wzorce zachowania, które można obserwować pomiędzy osobami, będącymi w zależności. Schematy reagowania odtwarzane są w relacjach osobistych (związki romantyczne, przyjaźnie) oraz zawodowych. Trudności relacyjne mogą przyjmować różnorodną dynamikę i ujawniać się na różnych etapach relacji. W procesie terapeutycznym pacjent z pomocą terapeuty uczy się zmieniać utrwalone, niedojrzałe schematy budowania i realizowania relacji z innymi ludźmi.

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości

Zaburzenie osobowości to pewne powtarzające się, względnie stałe wzorce działania, myślenia i interpretowania rzeczywistości. O zaburzeniu tego rodzaju mówimy, kiedy wzorce cechuje sztywność, znacząco utrudniająca elastyczne reagowanie na szeroko pojęte wyzwania życiowe, będące nieodłącznym elementem codzienności. Rozpoznanie konkretnego zaburzenia osobowości łączy się z oceną funkcjonowania pacjenta w obszarze relacyjnym oraz zawodowym. Analizie podlega również nastrój pacjenta, obraz własnej osoby oraz skłonność do zachowań autodestrukcyjnych.

Kryzys psychologiczny

Kryzys psychologiczny

Kryzys psychologiczny zwany również emocjonalnym, to intensywne, przejściowe doświadczenie zakłócenia równowagi psychicznej. Kryzys pojawia się w odpowiedzi na sytuacje życiowe, wydarzenia losowe. Występuje również jako skutek przebudowy systemu wartości, konceptualizacji poczucia sensu, obrazu siebie i rzeczywistości. Często doświadczenie takie przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie osoby, poważnie zakłócając funkcjonowanie. Sięgnięcie po pomoc terapeutyczną daje możliwość ponownej oceny sposobów myślenia i działania, a także jest sposobem na wydobycie się z przejściowego momentu w życiu i otrzymanie wsparcia.

Zaburzenia nastroju

Zaburzenia nastroju

Zaburzenia nastroju nazywane również zaburzeniami endogennymi to bardzo szeroka grupa zaburzeń psychicznych. Proces diagnozy ogniskuje się wokół oceny wychyleń nastroju i emocji pacjenta. W terapii pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń nastroju pracujemy nad szerokim spektrum konsekwencji występowania zespołów depresyjnych (obniżony nastrój), maniakalnych (podwyższony nastrój) czy mieszanych. Do konsekwencji tych należą min.: trudności w utrzymaniu motywacji, obniżone poczucie wartości i wycofanie społeczne.

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe to szeroka grupa zaburzeń, w których pacjent nie radzi sobie z doświadczanym napięciem. Ciągłe poczucie niepokoju, uczucie przytłoczenia oraz rozdrażnienia w znaczący sposób obniżają jakość życia. Lęk może przybierać różne formy, od lęku towarzyszącego cały czas, przez uporczywe myśli kompulsywne, a na atakach paniki kończąc. Pierwszym krokiem w podjęciu leczenia zaburzeń lękowych jest ustalenie, jaką formę przybiera zaburzenie, a następnie dobranie metod, technik terapeutycznych, dedykowanych konkretnemu rozpoznaniu.

Umów się na wizytę na Znany Lekarz

KP Gabinety Psychoterapii Bronowice
Zadzwoń