Gabinety Psychoterapii Kraków

KP Gabinety psychoterapii i rozwoju Bronowice

Jesteśmy zespołem psychoterapeutów, działamy w oparciu o różne metody i techniki, co czyni nasze miejsce centrum, oferującym szeroki zakres usług i interwencji psychoterapeutycznych.

Oferujemy pomoc osobom, które:

borykają się z przytłaczającym poczuciem smutku

odczuwają ciągły lęk, niepokój

przeżywają skrajne, chwiejne emocje

napotykają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji

Nasz zespół

mgr Paulina Żołna

mgr Paulina Żołna

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłam kurs Psychoterapii Integratywnej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii (techniki wywodzące się z paradygmatu poznawczo-behawioralnego i systemowego). Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży. Ze względu na indywidualne podejście do każdego pacjenta, pracę psychoterapeutyczną poprzedzam diagnostycznym spotkaniem. Celem konsultacji jest ustalenie zakresu trudności z którymi mierzy się pacjent, celów terapeutycznych oraz metod pracy.

 

Swoje doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywałam na dziennym oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego w Krakowie, w Poradni Psychologicznej oraz w prywatnym gabinecie.

 

W swojej pracy przestrzegam kodeksu etyki psychologa, który zobowiązuje mnie do poufności i tajemnicy zawodowej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizora rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

Jako terapeuta nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach

Umów się na terapię!
mgr Katarzyna Pogan

mgr Katarzyna Pogan

Jestem psychologiem, pedagogiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłam Psychologię Ogólną na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia Podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu z el. psychodiagnostyki oraz Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jestem również absolwentką Kulturoznawstwa Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego. Ukończyłam kurs z terapii behawioralnej w teorii i praktyce, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego Kursu Psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Instytucie Poznawczym w Krakowie.

 

W swojej pracy obok klasycznych metod Poznawczo-Behawioralnych wykorzystuję techniki z trzeciej fali CBT jak: terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT), dialektyczna terapia behawioralna (DBT), terapia schematów oraz terapia akceptacji i zaangażowania (ACT). Podczas pracy z pacjentem korzystam również z innych nurtów psychoterapii, dostosowując prowadzenie terapii do indywidualnych potrzeb.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziale psychiatrii w Nowym Szpitalu (oddział otwarty i zamknięty), w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Szkole Podstawowej.

 

Zajmuję się diagnozą psychologiczną oraz terapią indywidualną. Moja praca poddawana jest ciągłej superwizji. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

 

W kontakcie z Pacjentem skupiam się na autentyczności komunikacji, dzięki czemu łatwo nawiązuję relację. Ludzie, z którymi pracuję opisują mnie jako osobę, która wyróżnia się ogromną dozą empatii.

 

Przestrzegam zasad zawartych w kodeksie etycznym psychologa i psychoterapeuty. Dbam o poszanowanie godności i wolność wyboru Pacjenta. Zachowuję tajemnicę zawodową. Chronię prywatność osób korzystających z pomocy oraz dbam o ich komfort psychiczny.

Umów się na terapię!
mgr Klaudia Waś

mgr Klaudia Waś

Jestem psychoterapeutą w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Poradniach Zdrowia Psychicznego, a także w placówkach interwencyjnych i ośrodkach wychowawczych dla młodzieży.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży. Przyjmuję również osoby dorosłe i młodzież mające dysfunkcyjne nawyki, nadmiernie korzystające z tzw. nowych technologii, a także osoby identyfikujące się z tzw. „syndromem DDA”. Rozpoczęcie pracy psychoterapeutycznej poprzedzam spotkaniami diagnostycznymi, których celem jest ustalenie zakresu trudności pacjenta, omówienie celów terapeutycznych oraz dobranie najbardziej odpowiednich metod pracy.

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki psychoterapeuty. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę oraz podnoszę kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w rozmaitych kursach i szkoleniach.

Umów się na terapię!
mgr Ewa Śliwa

dr Ewa Śliwa

Jestem doktorem nauk humanistycznych, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, pedagogiem, psychoterapeutą – specjalistą terapii Gestalt. Bliski jest mi nurt systemowy oraz behawioralno-poznawczy w psychoterapii. Posiadam wieloletnią praktykę terapeutyczną z dzieckiem i jego rodziną. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, przeżywających kryzys, trudności, różnorodne problemy.

 

Moja praca poddawana jest systematycznej superwizji. Bliski jest mi świat natury, przyrody, kwiatów i zwierząt. Lubię ludzi, rozmowy, wspólne wędrówki.

Umów się na terapię!
mgr Michał Paluch

mgr Michał Paluch

Jestem absolwentem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe jako psycholog zdobywałem między innymi w szpitalu im. Rydygiera w Krakowie na oddziale Neurologii, w Instytucie Onkologii, w Hospicjum św. Łazarza oraz pracując w organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą na rzecz uchodźców, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych somatycznie. Posiadam również doświadczenie pracy z osobami LGBT+. Stale poszerzam swoje kompetencje zawodowe – obecnie jestem w trakcie 4-letniego Szkolenia Psychoterapeuty w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.

 

Terapię prowadzę w sposób uważny, wrażliwy i empatyczny tworząc dla klienta bezpieczną przestrzeń, w której może się rozwinąć, poszerzyć świadomość samego siebie i odzyskać wewnętrzną równowagę w atmosferze akceptacji i zrozumienia. Wierzę, że ludzie posiadają zasoby niezbędne do wyjścia z trudności i rozwiązywania problemów. Towarzyszę klientowi w drodze do poznania siebie i odkrycia umiejętności potrzebnych do stawienia czoła życiowym wyzwaniom i odnalezienia wewnętrznego spokoju.

 

Prowadzę terapię indywidualną m. in. dla osób, które potrzebują wsparcia w wyjściu z kryzysu życiowego, przeżywają żałobę po utracie bliskiej osoby, doświadczają załamania związanego z utratą zdrowia, cierpią z powodu przeżytej traumy, wypalenia zawodowego, chronicznego stresu, depresji, ataków paniki czy lęku.

Umów się na terapię!
mgr Barbara Zając

mgr Barbara Zając

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Ukończyłam Neuropsychologię i Neurokognitywistykę na Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, które posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży na Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddziale Zamkniętym Męskim Szpitala im. dra. Józefa Babińskiego oraz Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera. Obecnie odbywam staż kliniczny na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym 5-go Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie. Doświadczenie kliniczne uzupełniałam również jako asystentka badań naukowych prowadzonych przez Laboratorium Badań Świadomości C-Lab przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Nieustannie poszerzam wiedzę uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychologii i psychoterapii. Pracuję w zgodzie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty, a swoją pracę poddaję stałej superwizji. Serdecznie zapraszam zarówno osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego, jak i te, które pragną poprawić swój dobrostan psychiczny.

Umów się na terapię!
mgr Aleksandra Czapek

mgr Aleksandra Czapek

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Jestem biegłym sądowym. Zajmuję się indywidualną terapią psychologiczną i poradnictwem psychologicznych osób dorosłych.

 

W kontakcie z drugą osobą stawiam na jakość relacji, poczuciu bezpieczeństwa, kultywowaniu sprzyjającej przestrzeni. Obecnie pracuje z sprawcami przemocy, zaburzeniami zachowania, emocji oraz osobowości. Udzielam interwencji kryzysowych i wsparcia psychologicznego również w zakresie adaptacji kulturowej.

 

Jako człowieka fascynuje mnie kultura ludowa i sztuka, lubię haftować i malować. Gdy nie pracuje podróżuję, chodzę po górach, jeżdżę konno.

Umów się na terapię!
mgr Karolina Łagodzka

mgr Karolina Łagodzka

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich z psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz psychoterapeutką w trakcie certyfikacji w akredytowanej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Uzyskałam dyplom magistra z Zarządzania Zmianą Społeczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam szkolenie TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) w CTSR. Jestem również trenerką TZA – Treningu Zastępowania Agresji oraz TUS – Treningu Umiejętności Społecznych. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu z elementami psychodiagnostyki. Poza psychoterapią, interesuję się również psychologią biznesu oraz psychologią pozytywną.

W pracy kieruję się empatią oraz autentycznością. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W pracy terapeutycznej opieram się na zasadzie, że każdy z nas jest najlepszym ekspertem od swojego życia, natomiast swoją rolę postrzegam jako bycie towarzyszką przy rozwiązywaniu problemów oraz osiąganiu celów w atmosferze bezpieczeństwa oraz zaufania.

Doświadczenie biznesowe pozwoliło mi na poznanie specyfiki pracy z osobami pod presją chronicznego stresu, zrozumienie ich wyzwań i problemów. Doświadczenie zdobyte w agencji rekrutacyjnej rozwinęło moje kompetencje z zakresu pracy z osobami stojącymi przed wyborem kariery zawodowej.

Nieustannie poszerzam wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, webinarach oraz konferencjach z zakresu psychologii i psychoterapii. Pracuję w zgodzie z Kodeksem Etycznym Psychologa oraz Psychoterapeuty, a swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Prywatnie, uwielbiam żeglować.

Umów się na terapię!
mgr Justyna Babul

mgr Justyna Babul

Jestem psychologiem dziecięcym oraz magistrem psychologii ze specjalizacją wspierania jakości życia. Studia ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Dodatkowo jestem też Certyfikowanym Terapeutą Ręki oraz ukończyłam pierwszy stopień szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jestem również certyfikowana w metodzie— „Kids’ Skills – Dam sobie radę!”, kładącej nacisk na pracę z dzieckiem opartą na szukaniu jego mocnych stron. Jestem w trakcie Szkolenia Terapii Poznawczo – Behawioralnej dzieci i młodzieży.

Pasjonuje mnie rozwój emocjonalny dzieci, dlatego aktywnie poszerzam swoją wiedzę w tym kierunku i dzielę się nią również z innymi. Prowadzę bloga „cowglowiemam.pl”, gdzie zamieszczam treści pełne wsparcia i konstruktywnej wiedzy o emocjach dziecięcych.

Od 2020 roku pracuję z dziećmi nad ich postrzeganiem siebie oraz otaczającego ich świata pełnego emocji. Wspieram również rodziców na drodze kryzysów i pytań wychowawczych.

Obszary, nad którymi pracuję to: regulacja emocji, praca z lękiem, radzenie sobie ze złością, doskonalenie umiejętności społecznych, prawidłowy rozwój motoryki małej, budowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie, nauka nowych umiejętności oraz wspomaganie rozwoju.

W pracy jest dla mnie ważne zaufanie oraz pełna szacunku relacja zarówno z dzieckiem, jak i jego rodzicami.

Jako psycholog kieruję się zasadami etycznymi, a także dbam o nieustanny rozwój własnych kompetencji.

Umów się na terapię!
Justyna Machulak

mgr Justyna Machulak

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie 4 – letniego całościowego szkolenia organizowanego przez Gabinet Psychiatrii Psychodynamicznej Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego i Collegium Medicum UJ.

 

Pracuję głównie z osobami dorosłymi i młodzieżą, którzy zmagają się z problemami z kręgu zaburzeń depresyjnych, lękowych związanych ze stresem pod postacią somatyczną, zachowań autodestruktywnych (samookaleczenia, próby samobójcze), kryzys emocjonalny. Zawodowo związana jestem z dwoma Placówkami Oświatowymi, gdzie zajmuję się pomocą psychologiczną skierowaną do młodzieży jak i ich rodzin.

 

Wyróżnia mnie cierpliwość, empatia oraz otwartość w stosunku do klienta. Dzięki temu potrafię budować relacje oparte na zaufaniu, a tym samym prowadzić skuteczną terapię.

 

Stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w konferencjach naukowych, szkoleniach oraz webinarach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Umów się na terapię!
Adrian (1)

mgr Adrian Kaczkowski

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie specjalistycznego, 4-letniego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO, ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

Ponadto ukończyłem studia podyplomowe Z Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Korzystam z tego podejścia w swojej pracy, uważam że jest ono niezwykle ludzkie, życzliwe oraz głębokie.

 

Pomagam osobom dorosłym, doświadczającym kryzysu a także zaburzeń nastroju, szeroko rozumianych zaburzeń lękowych oraz przewlekłego stresu. Swoje terapeutyczne kroki stawiam pod okiem doświadczonych superwizorów.

 

W swojej pracy aktywnie skupiam się na tworzeniu relacji terapeutycznej opartej na autentyczności, zaufaniu oraz empatii. Regularnie uczestniczę w szkoleniach, głównie w kierunku nowych form psychoterapii (tzw. Trzecia Fala CBT).

 

Prywatnie, jestem fanem kina i teatru oraz długich spacerów.

Umów się na terapię!
Ola (1)

mgr Aleksandra Tyndel

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą w trakcie całościowego kursu w podejściu systemowo-psychodynamicznym w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, a także w Punktach Konsultacyjnych działających przy Ośrodkach Pomocy Społecznej w podkrakowskich gminach. Swoją pracę poddaję superwizji.

 

Pracuję z parami, rodzinami i Pacjentami indywidualnymi.

 

W kontakcie terapeutycznym staram się zwracać uwagę na szerszy kontekst zgłaszanego problemu, a metody dostosowywać do indywidualnej sytuacji Pacjenta/rodziny/pary. Ważne jest dla mnie budowanie relacji psychoterapeutycznej opartej o poczucie bezpieczeństwa, wzajemny szacunek i otwartość.

Umów się na terapię!
ewa buglewicz

mgr Ewa Buglewicz – Przewoźnik

Jestem psychologiem, pedagogiem i terapeutą behawioralnym (nr lic. 302/T/2022) pracującym z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam liczne kursy, w tym kurs terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży. Obecnie kontynuuję studia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Posiadam doświadczenie zawodowe jako terapeuta w szkole specjalnej oraz konsultant w poradni terapii behawioralnej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Specjalizuję się w pracy z osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi, takimi jak autyzm czy ADHD, a także zaburzeniami zachowania. Wykorzystując techniki behawioralne, dla każdego pacjenta tworzę dostosowany program, który obejmuje różne środowiska.

 

Wspieram również dzieci i młodzież stawiające czoła innym trudnościom. Wspólnie ustalamy cele terapii. Mogą one dotyczyć takich obszarów jak lepsza komunikacja, umiejętność nawiązywania relacji z innymi, samodzielność, umiejętność kontrolowania swojego zachowania i emocji, zwiększenie pewności siebie, radzenie sobie ze stresem i lękami.

 

Uważam, że przyjazne i wspierające środowisko są niezbędne dla sukcesu terapii, dlatego zachęcam rodziców do aktywnego udziału. Oferuję instruktaż i wsparcie we wprowadzaniu zmian w środowisku domowym. Przekazuję wskazówki dotyczące skutecznej komunikacji, budowania pełnych zaufania więzi emocjonalnych i stawiania zdrowych granic.

 

Tworzę bezpieczną przestrzeń, w której moi pacjenci mogą swobodnie wyrażać swoje emocje i myśli. Moim priorytetem jest zapewnienie zrozumiałej i efektywnej pomocy, która pomoże moim pacjentom czerpać radość z życia i rozwijać się w zdrowy i harmonijny sposób.

 

Prywatnie lubię podróżować campervanem z mężem, córką i psem 🙂

Umów się na terapię!
Karolina Jasińska

mgr Karolina Jasińska

Ukończyłam psychologię ogólną na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłam I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w ośrodku Integri TSR – szkolenie akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Obecnie realizuję II stopień w tym samym ośrodku.

 

Doświadczenie zdobywałam na turnusie terapeutycznym dla osób jąkających się, podczas wolontariatu a później pracy w krakowskiej Fundacji Przestrzeń Rozwoju podczas pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zawodowo oraz podczas stażu terapeutycznego w krakowskiej Fundacji Z Wyboru w projekcie The Presja, gdzie prowadziłam terapię indywidualną.

 

Czego możesz się spodziewać pracując ze mną?

 

Autentyczności, uważności oraz przestrzeni na wypowiedzenie/ pokazanie/ zobaczenie siebie.

 

Pracując w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach na początku staramy się razem z klientem jak najlepiej określić, czego oczekuje on od terapii. Zwracając szczególną uwagę na to, co klient już posiada (zdolności, doświadczenia, sposoby radzenia sobie) staramy się razem odkryć drogę do rozwiązania problemu, czy prowadzenia bardziej satysfakcjonującego życia, a często jedno i drugie 😉

 

Wierząc, że małe zmiany prowadzą do wielkich zmian, zachęcam swoich klientów do wprowadzania drobnych, nowych elementów do swojego życia już od pierwszej sesji.

 

Troszcząc się o poszerzanie swoich umiejętności, po ukończeniu II stopnia TSR planuję rozpocząć czteroletnią szkołę psychoterapii w nurcie Gestalt w krakowskim Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Cały czas doszkalam się na pomniejszych szkoleniach oraz poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

 

W swoim życiu staram się realizować filozofię minimalizmu oraz pełnego życia już w chwili obecnej. Fascynuje mnie także praca z ciałem.

 

Serdecznie zapraszam do kontaktu

Umów się na terapię!
Anna Markowicz

mgr Anna Markowicz

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na studiach realizowałam ścieżkę specjalizacyjną z Psychoterapii. Ukończyłam szkolenie z Interwencji Kryzysowej, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz realizuję całościowe 4-letnie szkolenie Psychoterapeutyczne w nurcie Poznawczo-Behawioralnym uprawniające do starania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Uniwersyteckiego, Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Angiologii  Szpitalu Zakonu Bonifratrów, w Poradni Psychologicznej Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży TPD, a także licznych Fundacjach wspierających zdrowie psychiczne. Aktualnie pracuję również w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie na Oddziale Torakochirurgii.

 

Udzielam wsparcia osobom dorosłym i młodzieży doświadczającym trudności takich jak: lęki, depresja, żałoba, konflikty relacyjne, niska samoocena, kryzysy życiowe czy przewlekły stres. W pracy skupiam się na zbudowaniu autentycznej relacji opartej na zaufaniu i empatii oraz próbie zrozumienia wewnętrznego świata pacjenta. Wykorzystuję do tego metody terapii poznawczo-behawioralnej, akceptacji i zaangażowania oraz terapii schematu.

 

Nieustannie poszerzam wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach psychologicznych. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Umów się na terapię!
Wiktoria Węgrzyn

mgr Wiktoria Węgrzyn

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jestem w trakcie całościowego, akredytowanego Kursu Psychoterapii w nurcie psychodynamicznym prowadzonego przez Collegium Medicum UJ.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziale psychiatrii w Szpitalu Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego, w Ośrodku Psychoterapii i Neurorehabilitacji, organizacjach non-profit, a także jako asystentka badawcza na uczelni. Pracuję w zgodzie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty, a swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanego superwizora. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii starając się stworzyć dla pacjenta bezpieczną i sprzyjającą przestrzeń opartą na zaufaniu.

 

Zapraszam na konsultację/terapię osoby dorosłe, które potrzebują wsparcia psychologicznego, porady, zmagające się z depresją lub lękiem oraz młodzież od 16 roku życia.

Umów się na terapię!
dymarska zdjecie

mgr Noemi Dymarska

Jestem psycholożką i terapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie czteroletniego szkolenia. Moja edukacja zaczęła się na Uniwersytecie Jagiellońskim (psychologia stosowana), a obecnie szkolę się w Instytucie Poznawczym w Krakowie (rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Moja praca magisterska dotyczyła stresu mniejszościowego osób nieheteroseksualnych i roli wsparcia społecznego w jego moderacji. Uważam, że regularna superwizja i odbycie terapii własnej to niezbędny element warsztatu terapeuty.

 

Zapraszam osoby dorosłe i młodzież szukającą wsparcia terapeutycznego lub konsultacji.

 

Zależy mi na tym, żeby w gabinecie zbudować autentyczną i bezpieczną relację, która jest podstawą do wprowadzenia zmiany i odnalezienia ulgi. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, co oznacza, że duża część pracy będzie polegać na wspólnym odkrywaniu tego, jak Twój sposób myślenia o sobie i świecie wpływa na to, jak się czujesz i jak działasz, a także sprawdzaniu, jak zmiana niektórych zachowań może wpłynąć na zmianę w Twoich przekonaniach i przeżywaniu sytuacji. Ważnym elementem pracy jest również nauka rozpoznawania i akceptowania swoich emocji.

 

Po pracy lepię naczynia z gliny, śpiewam w chórze, uczę się wspinać na ściance, spędzam czas z moim kotem Pastelem. Poza gabinetem prowadzę zajęcia rewalidacyjne dla młodzieży w szkole oraz uczę angielskiego (mam również uprawnienia pedagogiczne).

Umów się na terapię!
Joanna Nerko

mgr Joanna Nerko

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji, a także roczny kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Obecnie realizuję całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym uprawniające do starania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

Doświadczenie zdobywałam w przedszkolu dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, szkołach ogólnokształcących i specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie, Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce oraz na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych w Katedrze Psychoterapii CMUJ.

 

Pracuję z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi w obszarze poznawczych mechanizmów, które regulują napięcie emocjonalne oraz seksualne. W przypadku pracy z dziećmi i młodzieżą ważna jest dla mnie rola, jaką odgrywa system rodzinny, a więc ścisła współpraca z rodzicem. Ważne jest dla mnie stworzenie bezpiecznej i życzliwej, opartej na zaufaniu atmosfery.

 

W swojej pracy kieruję się zasadami etycznymi oraz dbam o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji.

Umów się na terapię!
Anna Jelonek

Anna Jelonek (pracownik recepcji)

Jestem w trakcie studiów psychologicznych na Krakowskiej Akademii oraz studiów z zakresu HR w mediach i organizacjach międzynarodowych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

 

Jako studentka psychologii jestem zafascynowana ludzkim zachowaniem, emocjami i procesami poznawczymi.

 

Wierzę, że dzięki psychologii możemy tworzyć lepszy, bardziej empatyczny i zrozumiały świat dla wszystkich.

 

W Gabinecie Psychoterapii Bronowice pracuję na recepcji, gdzie jako pierwszy punkt kontaktu, zapewniam pomocną dłoń osobom, które do nas trafiają.

 

Moje główne obowiązki to dbanie o sprawny i profesjonalny przebieg wizyt, udzielanie naszym pacjentom potrzebnych informacji oraz zapewnienie im odpowiedniego poczucia komfortu.

Umów się na terapię!
Agnieszka Szerląg

Agnieszka Szerląg (pracownik recepcji)

Jestem studentką psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Swoją wiedzę stale poszerzam poprzez uczestnictwo w wolontariatach oraz praktykach z zakresu psychologii. Dodatkowo, przynależę do Studenckiego Koła Naukowego, w którym spełniam się badawczo.

 

W KP Gabinetach Psychoterapii Bronowice koordynuję kalendarz wizyt, dbając przy tym o kontakt z pacjentem.

Umów się na terapię!
Zadzwoń