Diagnoza ADHD

Przeprowadzana przez nas pełna diagnoza ADHD  przebiega w 3 etapach. Pierwsze spotkanie ma na celu zebranie szczegółowych informacji na temat występujących objawów i historii dolegliwości pacjenta. Przeprowadzany jest wywiad diagnostyczny  DIVA-5 (wersja dla dorosłych) bądź Conners (wersja dla dzieci i młodzieży) , który jest rzetelnym i przebadanym naukowo narzędziem do badania objawów ADHD.

 

Na drugim spotkaniu wykorzystujemy test psychologiczny MOXO ( w wersji dla dorosłych bądź dzieci i młodzieży), który w obiektywny sposób wspomaga proces diagnozy. Narzędzie to mierzy rzeczywisty czas reakcji badanego na bodźce i zapewnia dokładny pomiar wszystkich czterech podstawowych objawów ADHD – nadruchliwości, zaburzeń uwagi, czasu reakcji oraz impulsywności. Test MOXO został zweryfikowany w międzynarodowych badaniach naukowych.

 

Trzecie spotkanie ma na celu omówienie wyników diagnozy wystawienie pisemnej opinii psychologicznej oraz przekazanie zaleceń terapeutycznych.

 

Stosowany przez nas schemat diagnozy jest sprawdzoną i rzetelną metodą diagnozy ADHD, która pozwala ustalić nie tylko obecność objawów, ale również stopień ich nasilenia. Diagnoza możliwa również w języku angielskim.

Umów wizytę!
Zadzwoń