Gabinety Psychoterapii Chrzanów

KP Gabinety psychoterapii i rozwoju Chrzanów

Jesteśmy zespołem psychoterapeutów, działamy w oparciu o różne metody i techniki, co czyni nasze miejsce centrum, oferującym szeroki zakres usług i interwencji psychoterapeutycznych.

Oferujemy pomoc osobom, które:

borykają się z przytłaczającym poczuciem smutku

odczuwają ciągły lęk, niepokój

przeżywają skrajne, chwiejne emocje

napotykają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji

Nasz zespół

Zuzanna Dajos

mgr Zuzanna Dajos – Jasik

Jestem pedagogiem – absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia systemowo – psychodynamicznego w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz posiadającego atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam szkolenie w zakresie udzielania pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem zaniedbania, przemocy oraz strat prokreacyjnych w nurcie terapeutycznym NEST, z którego aktualnie odbywam certyfikację.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w ośrodku pomocy społecznej oraz w ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej.

 

Zajmuję się pracą z rodzinami, parami oraz z pacjentami indywidualnymi, w tym z dziećmi i młodzieżą. W pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie relacja z drugim człowiekiem oparta na zaufaniu i zrozumieniu, czego podstawę stanowią zasady Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty oraz regularna superwizja. Nieustannie podnoszę swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

Umów się na terapię!
rpt

mgr Aleksandra Kałużna

Jestem absolwentką studiów psychologicznych o specjalności psychologia sądowo-kliniczna. Aktualnie realizuję całościowe 4-letnie szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym w Instytucie Poznawczym w Krakowie, który posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

 

Ukończyłam studia podyplomowe z Pomocy Psychologicznej I Interwencji Systemowych
W Rodzinie, Studium Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie oraz pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach.

 

Swoje doświadczenie zdobyłam pracując w Ośrodku Pomocy Społecznej (poradnictwo psychologiczne, interwencje kryzysowe, wsparcie), w Domu Pomocy Społecznej (praca z osobami przewlekle chorymi psychicznie) oraz w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej I Psychoterapeutycznej Dla Dzieci i Młodzieży- Rehabilis.

 

W kontakcie z drugim człowiekiem cenię autentyczność, szacunek, zrozumienie.

 

Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etycznego oraz stale dbam o podnoszenie swoich kompetencji. Moja praca poddawana jest superwizji.

Umów się na terapię!
Zadzwoń