Blog

Opinia psychologiczna jest dokumentem, który coraz częściej jest wymagany w różnych sytuacjach (np. powypadkowe, do sądu – sprawy rodzinne, rozwodowe, do szkół i przedszkoli, na prośbę lekarza – psychiatry, chirurga plastycznego) Należy zaznaczyć, że najczęściej opinia jest tworzona w oparciu o pełną diagnozę psychologiczną. Ważne...

Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna często nazywana kognitywno-behawioralną (CBT) jest formą terapii leczącą zaburzenia psychiczne, trudności emocjonalne i problemy w obszarze zachowania. Odznacza się określoną strukturą, usystematyzowaniem zorientowaniu na dany cel i skoncentrowanym na problemie sposobem wspólnej pracy pacjenta z terapeutą, z uwzględnieniem czynnego uczestnictwa pacjenta. Początkowo Terapia...

Pierwsza wizyta u psychologa zazwyczaj budzi szereg różnych skrajnych emocji. Każdy pacjent ma trochę inną wizję i wyobrażenie co do przebiegu sesji. Często czujemy ciekawość i nadzieje na spotkanie, które zaowocuje zrozumieniem, równocześnie obawiamy się i odwlekamy ostateczną decyzję o umówieniu się na wizytę. Pojawia...

Zadzwoń