Opinia psychologiczna

Opinia psychologiczna

Opinia psychologiczna jest dokumentem, który coraz częściej jest wymagany w różnych sytuacjach (np. powypadkowe, do sądu – sprawy rodzinne, rozwodowe, do szkół i przedszkoli, na prośbę lekarza – psychiatry, chirurga plastycznego) Należy zaznaczyć, że najczęściej opinia jest tworzona w oparciu o pełną diagnozę psychologiczną. Ważne jest w jakim celu i dla kogo będzie wydana opinia.
Psycholog/ Psychoterapeuta dla osoby będącej w procesie psychoterapii nie ma obowiązku wystawiania opinii psychologicznych, jest bezstronny, może opisać stan psychologiczny pacjenta na podstawie wywiadu, obserwacji i innych metod diagnozy psychologicznej. Na prośbę pacjenta może również wystawić zaświadczenie o korzystania z usługi psychologicznej lub psychoterapii. Opiniowaniem na wniosek pacjenta lub sądu zajmują się wyłącznie biegli sądowi.
Proces diagnostyczny związany z opiniowaniem:

  • cykl 3-4 spotkań, pierwsze spotkanie poświęcone jest na wywiad, drugie
    zastosowanie dobranych indywidualnie metod badawczych, ostatnie spotkanie to
    omówienie wyników i przekazanie opinii,
  • formy diagnozy – badanie osobowości, intelektu, funkcji poznawczych.

Pełna diagnoza (metody, testy, czas i opinia) jest uzależniona od indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Bibliografia:

Stemplewska-Żakowicz K., Diagnoza psychologiczna, diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologicze, Gdańsk 2008Zadzwoń