mgr Anna Markowicz

Anna Markowicz

Gabinety, w których pracuję:

  • ul. Pleszowska

Jestem psychologiem po ukończeniu studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz psychoterapeutą w trakcie 4- letniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym w Instytucie Poznawczym w Krakowie.

 

Na studiach realizowałam ścieżkę specjalizacyjną z Psychoterapii. Ukończyłam szkolenie z Interwencji Kryzysowej oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej, Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddziale Angiologii, w Poradni Psychologicznej Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, a także licznych Fundacjach wspierających zdrowie psychiczne.

 

Aktualnie pracuję w Krakowskim Specjalistycznym Szpitalu im. św. Jana Pawła II w Krakowie na Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej oraz na Oddziale Elektrokardiologii.

 

Udzielam wsparcia osobom dorosłym doświadczającym trudności takich jak: lęki, depresja, strata, konflikty relacyjne, niska samoocena, kryzysy życiowe czy przewlekły stres. Pracuję również z osobami dotkniętymi chorobą przewlekłą/terminalną oraz z ich rodzinami nad adaptacją do aktualnych i nadchodzących zmian w życiu.

 

W pracy skupiam się na zbudowaniu autentycznej relacji opartej na zaufaniu i empatii oraz próbie zrozumienia wewnętrznego świata pacjenta. Wykorzystuję do tego klasyczne metody terapii poznawczo-behawioralnej oraz tzw. „trzecią falę”- terapię akceptacji i zaangażowania, terapię metapoznawczą czy elementy terapii schematu.

 

Nieustannie poszerzam wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach psychologicznych. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Umów się na terapię!
Zadzwoń