mgr Ewa Buglewicz – Przewoźnik

ewa buglewicz

Gabinety, w których pracuję:

  • ul. Bronowicka

Jestem psychologiem, pedagogiem i terapeutą behawioralnym (nr lic. 302/T/2022) pracującym z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam liczne kursy, w tym kurs terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży. Obecnie kontynuuję 4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jestem także doktorantką  na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w prywatnym gabinecie, szkole specjalnej oraz w poradni terapii behawioralnej i poradni psychologiczno-pedagogicznej. W mojej praktyce wspieram dzieci i młodzież w radzeniu sobie z nadmiernym lękiem, stresem, złością, smutkiem, brakiem motywacji, obniżoną samooceną, natręctwami, tikami, kompulsjami, trudnościami w komunikacji, konfliktami z rówieśnikami oraz innymi problemami związanymi z rozwojem. Ponadto, pracuję z osobami dotkniętymi zaburzeniami neurorozwojowymi, takimi jak autyzm czy ADHD.

 

Wspólnie z moimi młodymi klientami identyfikujemy obszary trudności, aby dostosować terapię do ich indywidualnych potrzeb i celów. Zapewniam bezpieczną przestrzeń, w której klienci mogą otwarcie wyrażać swoje emocje i myśli. Zachowuję tajemnicę zawodową (również przed rodzicami). Priorytetem mojej pracy jest zapewnienie zrozumiałej i skutecznej pomocy, która pozwoli moim pacjentom czerpać radość z życia i rozwijać się w zdrowy i harmonijny sposób.

 

Uważam, że przyjazne i wspierające środowisko jest niezbędne dla sukcesu terapii, dlatego zachęcam rodziców do aktywnego udziału. Oferuję instruktaż i wsparcie we wprowadzaniu zmian w środowisku domowym. Przekazuję wskazówki dotyczące skutecznej komunikacji, budowania pełnych zaufania więzi emocjonalnych i stawiania zdrowych granic.

 

Dodatkowo, prowadzę indywidualne konsultacje dla rodziców, wspierając ich w radzeniu sobie z trudnościami w relacjach z dziećmi. Pomagam zrozumieć zachowania i emocje dzieci, doskonalić komunikację oraz stosować skuteczne techniki wychowawcze. Tę formę współpracy polecam szczególnie rodzicom młodszych dzieci, w przypadku których taka forma interwencji przynosi najlepsze rezultaty.

 

Prywatnie lubię podróżować campervanem z mężem, córką i psem 🙂

Umów się na terapię!
Zadzwoń